Satsang Naropa

Op deze zondag middag zal Naropa Satsang geven. Hij komt samen met de mantraband ‘Savituriya’, die met hem samenspeelt op zijn bijeenkomsten. Ook zal hij ons introduceren in de Gayatri Mantra, een mantra die ons direct de oorsprong van het Leven doet ervaren.

MantrabandWat is Satsang?

Wellicht ten overvloede maar voor degene die nog niet (geheel) bekend zijn met Satsang, hier een korte uitleg:

> Het (receptief) aanwezig zijn in gezelschap van een Boeddha of Ontwaakte zorgt er moeiteloos voor dat jou Boeddha natuur ook ontwaakt.

> De verbale uitwisseling is ondergeschikt, maar staat wel in dienst van het ontwaken. Satsang gaat voorbij de psychologie en de persoonlijkheid. Het toont je authentieke gezicht en daarmee Vrijheid en Onvoorwaardelijke liefde.

> Satsang tracht niet de persoon te verbeteren of te veranderen, maar laat zien dat je Puur Bewustzijn bent.

> DAT leven is de totale integratie van wat je ziet of begrijpt. Wanneer DAT permanent geleefd wordt is er sprake van belichaamde waarheid.


NaropaNaropa is een internationaal bekende spiritueel leraar van eigen bodem die jaren samengeleefd heeft met Osho in India en ook beïnvloed is door Zen, Soefisme en Advaita. Vanaf 1994 is hij verbonden met de Sacha Traditie, een ‘weg’ waarbij devotie, zelfonderzoek, meditatie en overgave centraal staan. Het onomkeerbare ontwaken vond plaats in 2002 en op verzoek van ShantiMayi is Naropa vanaf 2008 satsang gaan geven. Zijn bijeenkomsten zijn uniek en worden door veel mensen bezocht.

Zonder een leer te verkondigen helpt hij de bezoeker in contact te zijn met zijn of haar oorspronkelijke natuur. Dit woordloze beginsel is puur bewustzijn, liefde en absolute vrijheid. Zijn aanpak is radicaal. Dit besef geeft complete vervulling.

“Niets buiten jezelf heeft je geluk en vrede kunnen geven, terwijl het alle tijd al op je wacht en roept en soms schreeuwt om gezien en erkent te worden. De geleefde natuurlijke staat zorgt ervoor dat al je gevoelens van tekort oplossen en toont je dat alle verlangens die erop uit zijn om je gelukkiger te maken niet werken”.

Niet alleen de woorden, maar meer de krachtige en liefdevolle energie van deze bijeenkomsten zijn effectief. Je komt moeiteloos tot de herkenning van wat je altijd al bent geweest, je eerste natuur. Je ontspant in wat je bent en alle druk, alle moeten, alle schijnvertoningen, vallen van je af.

Kortom Satsang met Naropa is een ontmoeting met de Realiteit. Naropa heeft het talent om je Hart te raken, ondanks ‘jezelf’.

» Voor meer informatie over deze spreker, inclusief artikelen en interviews: www.naropa.eu

Wanneer?
Op zondagmiddag 20 maart 2016
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 13 uur tot ongeveer 17.30 uur (zaal open om 12.30 uur)
Vergoeding: 25 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)

Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Naropa”

AANMELDEN