Blog & Nieuws van de Hartcirkel

In onze blog plaatsen we aktuele onderwerpen, nieuwtjes en meer . Je kunt je abonneren op onze blog en als we iets plaatsen wordt je daarvan per email op de hoogte gesteld.

It’s a mad mad world…

waarom-halte

All around me are familiar faces
Worn-out places, worn-out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere

Dit liedje zit al een tijdje in mijn hoofd… en ik realiseer me hoe waar het is…

De mens(heid) worstelt met zich zelf en de wereld. Weet eigenlijk niet meer wat er allemaal aan de hand is. Weet eigenlijk niet meer waar het allemaal toe dient. Alles gaat zo ongelofelijk snel, en steeds sneller. En er is zoveel ogenschijnlijk onnodig lijden dat we als meest intelligente diersoort allang hadden moeten kunnen oplossen… armoede, honger, ziekte, onrecht, milieuvervuiling, ontbossing, genetische manipulatie van voedsel, geo-manipulatie van het weer, geweld, terrorisme, dreigende oorlogen en vernietiging van de mensheid zelf… En ook op microniveau in ons dagelijks leven worstelen we nog steeds met stress, onzekerheid, zorgen, angst en oude, vaak heel hardnekkige en pijnlijke gewoontepatronen.

Hoe is het mogelijk dat we in deze tijd met onze technische ontwikkeling en mentale, emotionele en spirituele intelligentie zover zijn afgedwaald van ware liefde, begrip, echte verbinding, compassie, welzijn, vrede, stilte en vervreemd zijn van de natuur? Of zijn de technische ontwikkelingen, mentale intelligentie en informatie-overload op de een of andere manier onderdeel van het probleem geworden?

Elk mens heeft een leven lang van ervaringen achter de rug, generaties van ervaringen zelfs, alle ervaringen van zijn of haar voorouders en de mensheid als geheel, allemaal doorgegeven via de genen, cel-geheugen en het collectieve onderbewuste. Veel van deze ervaringen laten geen “residu” achter, alleen vage herinneringen, maar sommige ervaringen zijn zo intens heftig in het moment zelf dat het levende organisme deze mogelijk niet zou overleven.

Om dergelijke ervaringen aan te kunnen heeft het zenuwstelsel automatische beschermingsmechanismen ingebouwd om de intense sensaties en emoties op dat moment te onderdrukken en vast te houden. In de natuur doen dieren dit ook maar deze laten deze stress energie vaak vrij snel weer los en zijn vervolgens weer helemaal vrij en ontspannen en er ontstaat geen traumatische reactie. Bij mensen is er een sociale conditionering ontstaan waardoor we veel van deze stress energie chronisch zijn gaan onderdrukken en vasthouden uit schaamte en onbegrip.

Dan zien we vaak dat er na verloop van tijd ongewenste en zeer onprettige symptomen ontstaan zoals chronische stress en vermoeidheid, burnout, emotionele mood-swings en allerlei psychosomatische aandoeningen zoals allergieën, anti-immuun ziekten, PTSS, tumoren en andere fysiek, psychische en emotionele verstoringen ofwel “dis-eases”. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat mogelijk 50 tot 80% van alle aandoeningen waar de mensheid aan lijdt terug te voeren zijn op stressvolle ervaringen van de persoon zelf of stressvolle trillingen en energievelden waarin de mens leeft.

Dit collectieve veld van informatie – waarvan meer onwaar is dan waar – bestaat naast de dagelijkse rat-race stress en overconsumptie van voeding en informatie onder andere uit eindeloze advertenties overal waar we kijken, verdraaide religieuze teksten, selectieve optekening van de geschiedenis, gemanipuleerde massamedia tot en met samenzweringstheorieën op internet van 9/11 tot Flat Earth, chem-trails, fake maanlanding, UFO’s en werkelijke of fake bedreigingen van buitenaardse beschavingen…

Dus niet meer alleen de vraag wat is er waar of niet waar van wat er in de krant staat of van wat er op het nieuws is maar ook wat is er waar en niet waar op het internet via Google, Wikipedia of YouTube. Er lijkt meer tijd en energie besteed te worden aan misleidende informatie en angst verspreidende valse geruchten dan het vinden van Waarheidsgetrouwe Wijsheid.

Is er eigenlijk wel een oplossing voor al deze ogenschijnlijk onoplosbare problematiek van de mensheid? Als chronische stressenergie (ook wel trauma-energie genoemd) de belangrijkste oorzaak is van alle problemen, waarom is het dan zo moeilijk om daar vrij van te worden? Kunnen we daar überhaupt vrij van worden door steeds sneller te gaan, steeds meer informatie te verwerken of door harder ons best te doen?

Alle wereldreligies, spirituele paden en holistisch heilzame levensbeschouwingen en therapieën hebben aangegeven dat alle ogenschijnlijke problemen van de mensheid en de wereld alleen maar echt blijvend kunnen worden opgelost als de mens Waarheid, Liefde en Vrede in Zich Zelf vindt.

Ook al worden daar op allerlei manieren metaforische verhalen en oplossingen voor aangedragen die de verwarring over wat de echte diepe waarheidsboodschap van deze paden nu eigenlijk is. Daar zijn vervolgens weer heel veel woorden aan gegeven zoals het vinden van Het Ware Ik, Innerlijke Kracht, Hogere Zelf, God, Allah, Christus Bewustzijn, Buddha Natuur, The Kingdom of God, The Garden of Eden, Nirvana, Bevrijding, Moksha, Verlichting… waar natuurlijk ook weer allerlei meningsverschillen over ontstaan en meer misverstanden en meer onvrede.

Iedereen leeft in zijn of haar eigen interpretatie van woorden en begrippen, ofwel in zijn of haar eigen versie van het universum… is daar nog wel echte verbinding, harmonie en een spirituele éénheidservaring mogelijk? Zijn onze mentale taal en woordenschat – de Babylonische spraakverwarringen – inmiddels misschien meer een onderdeel van het probleem geworden dan van mogelijke oplossingen?

The Truth will set you free… but first it may hurt like hell…

De beschreven onvrede, onrust en negatieve sensaties en emoties worden opgeslagen en vastgehouden in ons zenuwstelsel en cel-geheugen, zowel individueel als collectief. Hieruit ontstaan alle beperkende geloofsovertuigingen en dysfunctionele gedragspatronen die zich uitdrukken in het dagelijkse leven in werk, relaties, gezondheid en het zoeken van zingeving en geluk.

Deze geloofsovertuigingen en gedragspatronen kunnen we vooral goed zien bij anderen maar kunnen we vaak niet zo heel duidelijk Waarnemen bij onszelf. Ook al wijzen anderen er ons weer wel regelmatig op natuurlijk! De zogenaamde blindspots. En ook daaruit ontstaan weer meer misverstanden, onvrede en conflicten. Het lijkt een oneindige vicieuze cirkel waar we als mensheid met elkaar in terecht zijn gekomen.

Het lijkt onbegonnen werk om hier ook echt ooit van verlost te worden. Waar te beginnen? Hoe het vol te houden? En ook al verander ík, wat als die anderen nooit gaan veranderen? Wat dan? Kan ik geluk en vrede vinden in een wereld die in chaos lijkt?

Waar het in alle paden van heling en bevrijding van het lijden om gaat is om eerst te vertragen, te verstillen en diep in ons zelf te kijken waar er nog onrust en onvrede is. Wat we ten diepste voelen en wensen. Welke levenservaringen we nog niet helemaal emotioneel en mentaal hebben verwerkt en geïntegreerd.

Om deze eerst onder ogen te zien, de realiteit zoals die was en zoals die is, met alle nog niet gevoelde gevoelens en emoties, de pijn, het verdriet, de boosheid en frustratie, de machteloosheid en radeloosheid, de ogenschijnlijke uitzichtloosheid en eenzaamheid, de leegte, de dood. Om al deze ervaringen en gevoelens diep te voelen, te eren, te doorzien en daarover te rouwen. Om vervolgens elke keer weer te ontdekken dat er in deze stilte, in het aangaan van de onrust en de onvrede, diepe heling te vinden is! Echte heling, diepere stilte, grotere innerlijke vrede!

Dat deze stilte en vrede blijvend is. En dat daarin een vreugde ervaren wordt zonder oorzaak. Dat er in die stilte, vrede en vreugde niets anders nodig is dan dat wat er nu is. Dat daar een diep besef is van “all is well”… inclusief alle problemen en lijden in de wereld. En dat er een Intelligentie is, BewustZijn die richting geeft aan de evolutionaire bewegingen van Het Leven, inclusief de evolutionaire beweging van de menselijke intelligentie en bewustzijn en dat daarin uiteindelijk alle problemen tot een oplossing komen.

Misschien niet in dit ene menselijke leven, maar wel in de voortgaande evolutie van Het Leven zelf. En dat er in dit ene menselijke leven wél diepe vrede, stilte en vreugde te ervaren is, echte verbinding, liefde en begrip, onafhankelijk van de specifieke levensomstandigheden, los van alle ervaringen, gedachten en emoties.

Om deze diepe stilte, vrede en vreugde te leren kennen is het belangrijkste element diep contact te maken met Het Ene Ware Zelf, BewustZijn Zelf, Het Leven Zelf, dat door ons heen leeft. Dit kan alleen door te verstillen en diep te schouwen en te voelen wat er in ons leeft. Om te beseffen dat dit ‘Ik Ben BewustZijn’, niet de ‘ik ben een persoon’ betreft. Ja, we zijn allemaal unieke, individuele expressies van Het Leven zelf, maar er is geen individuele entiteit “ik” die in die individuele expressie leeft, anders dan de gedachte “ik”. Dit is voor veel mensen het moeilijkste om te ontdekken of om te accepteren maar dat maakt het niet minder waar. Dit wordt ook wel het spirituele ontwaken – Awakening – genoemd ofwel bevrijding van het individuele ego.

Tegelijkertijd is het juist deze universele Zelf-realisatie die de grootste troost, rust en vrede geeft en een diep inzicht, begrip van en compassie voor het ogenschijnlijke lijden van ons zelf, anderen en in de wereld. Hoe het heeft kunnen ontstaan, hoe het voortbestaat en zich zelf in stand houdt en hoe onschuldig de mens is die daarin verstrikt is geraakt.

Maar ook hoe daar een einde aan komt met de realisatie dat er slechts één universeel Zelf is, That, ofwel BewustZijn, Het Leven, Levende Intelligentie en dat alle ideeën over een individueel zelf, de persoon, de persona, de persoonlijkheid, slechts dat zijn… ideeën, gedachten, tijdelijk en vluchtig en daarmee ‘illusies’, net als in een droom. Dan wordt er direct een diepe verbinding gevoeld met alle levende wezens en Het Leven Zelf, Het Leven Zelf dat Wij Zijn. De ware betekenis van ‘Ik en mijn Vader zijn één’ en van ‘Tat Svam Asi’, Ik Ben Dat, Nirvana of Shamballah.

Zodra deze illusoire ideeën en gedachten worden doorzien, ontwaken we uit de droom ofwel uit de nachtmerrie van het individuele leven en worden we ‘herboren’ in het ‘nieuwe eeuwigdurende leven’ van Het Leven zelf. In tegenstelling tot wat vaak geloofd wordt is dit verstillen, helen en ontwaken relatief snel te ervaren middels (geleide) meditaties en helingprocessen vanuit Helder BewustZijn.

Met dit diepe Zelf-onderzoek en Zelf-realisatie worden alle beperkende geloofsovertuigingen en disfunctionele gedragspatronen doorzien als tot stand gekomen op basis van misverstanden van het menselijke denken en komen de onrust, onvrede, pijn en het lijden tot rust in het zenuwstelsel en ervaren we het leven vanuit een diep begrip, precies zoals het is.

Daaruit komen dan als vanzelf de authentieke levensimpulsen naar boven die door ons heen willen leven. Het zijn deze authentieke levensimpulsen die onze ware bijdrage aan dit leven zijn. De bijdrage van Het Leven aan Het Leven zelf en waarin wij alles ervaren en ontvangen wat we echt nodig hebben en wat ons gelukkig maakt. Dit lijkt een onrealistisch verhaal... totdat je ervaart dat het bestaat!

It’s a mad mad world en het pad naar vrede en heling is stilte, liefdevolle aandacht en diep begrip voor alle lijden in het hier en nu, samen met de medemens die met ons is, van going nowhere to going now-here. Regelmatig in meditatie of retraite gaan voor diepe reflectie, bezinning en heling is één van de manieren om deze heling en Zelf-Realisatie te ervaren, heling met BewustZijn die leidt tot vreugde zonder oorzaak.


door Yessica Sillekens
Yessica is Holistisch Coach en Healer voor Integratie van fysiek-energetische, emotionele, mentale en spirituele "dis-ease" en blokkades. Zij werkt intensief met mensen met o.a. chronische spanning en stress, (dreigende) burn-out, PTSS, angstsymptomen, intense emoties en spirituele- en zingevingsvraagstukken.
Voor meer informatie over haar achtergrond: » wealthyemptiness.com

Beeld: Jon Anderson
0
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Straling meten net zo belangrijk als schoonmaken –...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
dinsdag 21 mei 2024