Innerlijke bevrijding

Inzicht in jouw trauma’s opent jouw HART naar een vreugdevol leven

In deze lezing laat Annelies Spaargaren zien hoe elke crisis het begin kan zijn van een veranderingsproces. Zoals Annelies zegt: “De bedoeling van een crisis is je in contact te brengen met de wijsheid van je ziel, je innerlijk weten. Terwijl je als aards persoon je radeloos en wanhopig kunt voelen en je vaak het gevoel hebt het overzicht te verliezen en de betekenis van het geheel niet meer te snappen, is er vanuit je ziel een innerlijk weten “dat het goed is”.

In de jaren sinds 1996, toen Annelies als paragnostisch- en regressietherapeut met haar praktijk Eye-Openers begon, klopten veel mensen aan haar deur met zowel psychische als lichamelijke klachten. Ze ontdekte dat de oorsprong van deze problemen bijna altijd teruggaat tot Trauma’s die ons of onze familieleden ooit overkomen zijn.

Als voelend medium heeft Annelies het vermogen om onverwerkte en bevroren emoties zoals onder andere: boosheid, verdriet, wanhoop en machteloosheid te voelen als ook te kunnen uiten. Tevens komt zij de hiermee de samenhangende beperkende overtuiging op het spoor. Dat ruimt al enorm op, want elk trauma wat je voelt en begrijpt is een springplank naar bevrijding: het laat je levensstroom weer moeiteloos stromen!

Tijdens deze middag laat ze zien hoe in elk trauma een levensles verborgen zit, die de deur opent naar een nieuwe weg. En die je bovendien helpt om kwaliteiten te ontwikkelen en een leven te leiden dat inspirerend, betekenisvol en doelgericht is.

De Eye-openers Therapy blijkt voor vele mensen, die vaak al jarenlang met heling en bewustwording bezig te zijn, het laatste puzzelstukje te zijn om zich te ontdoen van oude ballast en weer tot groei en bloei te komen.

Wil je weten wat de dieperliggende oorzaak is van iets waar je mee worstelt?

Verlang je naar meer vervulling is je leven?

Heb je de moed om een sprong in het diepe te wagen?

Kom dan naar deze interessante lezing en maak tevens kennis met het boek waarin Annelies de inzichten uit haar werk neergelegd heeft: “Van Wonden tot Wonderen”


Achtergrond spreekster

AnneliesAnnelies Spaargaren, 73 jaar, heeft in haar jonge jaren gewerkt als Montessori-en Vrije School leerkracht en vervolgens als Remedial Teacher. Een BDE (Bijna Dood Ervaring) had als gevolg dat haar leven een enorme wending nam. Ze voltooide de opleiding tot Paragnostische therapeut aan de Logos Academie in 1997 en werkt sindsdien als succesvol paragnostisch mediamiek therapeut. Daarnaast maakten diverse andere trainingen en opleidingen haar tot therapeut met een veelzijdig kleurenpalet.

Tegenwoordig leidt ze ook (toekomstige) therapeuten op die de Eye-openers-therapie aan hun curriculum zouden willen toevoegen. Meer informatie over haar achtergrond: eye-openers-therapie.com

van wonden naar wonderenHaar boek Van Wonden naar Wonderen bevat 26 Grondtrauma’s en 30 Oerwonden. In de omschrijvingen hiervan en in de 26 voorbeeldverhalen uit haar praktijk laat Annelies zien hoe deze trauma’s en wonden ons levenspatroon beïnvloeden. Iedereen die bewust met dit materiaal aan de slag gaat, zal vol verwondering ontdekken dat er in onze wonden vele wonderen verborgen liggen:wat je al jaren zocht ligt als een kostbare diamant in jezelf verborgen!
Dit boek is tijdens deze middag te verkrijgen.


fraukjeDeze lezing zal op lichtzinnige wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12tekort.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 2 maart 2019
Tijdstip: 14:30 uur tot 17 uur (zaal open om 14:00 uur)
Locatie: Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen
Heerlijke lichte zaal en volop gratis parkeerplekken!
Vergoeding: 15,00 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.J. Borst, onder vermelding van: “Innerlijke bevrijding”

AANMELDEN