hun Leven, hun Liefde en hun Missie als lessen voor de Nieuwe Tijd

Gabriela Reint

Sprekers: Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Gabriela Gaastra-Levin heeft door middel van haar mediumschap een sterk contact met het paar Maria Magdalena en Jezus ontwikkeld. De spirituele meesters hebben haar uitgenodigd voor een openhartige inkijk in hun betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden.

Maria Magdalena en Jezus delen met ons de Spirituele Lessen uit hun leven, uit hun relatie en uit hun werk. Ze blikken terug op hun vorige levens op Aarde en beschrijven hun incarnatieproces en geboorte. Ze vertellen wat ze hebben meegemaakt als kinderen, gezinsleden, verliefden, ouders en als spiritueel leiders. Ook is er aandacht voor de educatie van Jezus in Egypte, hun gezamenlijke reis naar Alexandrië, hun beider doop in de Jordaan en het doen van wonderen. Ze leggen uit hoe ze hun leer over de ‘Goddelijkheid van de mens’ hebben ontwikkeld en wat ze aan leringen in de wereld hebben neergezet. Ook hun dilemma’s en moeilijke momenten passeren de revue.

Maria Magdalena en Jezus vragen ons om oude aannames over hen en het menszijn voorgoed los te laten. Daarbij zijn de meesters erop uit om een 180 graden-verandering in het bewustzijn van de mens te bewerkstelligen om los te komen van de ‘oerzelfveroordeling’. Hiermee wordt bedoeld de veroordeling van de keuze om mens te zijn, om zo te komen tot het activeren van de ‘multidimensionale Goddelijke mens’ op Aarde die we in wezen allemaal zijn.

Maria Magdalena en JezusDe lezing is gebaseerd op hun nieuwe boek:
Maria Magdalena en Jezus:
hun leven, hun liefde, hun missie Deel I
ISBN 978 90 817260 30

Achtergrond sprekers:

Het Maria Magdalena en Jezus-medium drs. Gabriela Levin (1960) studeerde Geneeskunde met specialisatie psychiatrie en psychotherapie aan de Universiteit van Buenos Aires. Na haar studie begon zij in 1986 een eigen praktijk als antroposofisch arts en psychotherapeute in de Argentijnse hoofdstad. Op dertigjarige leeftijd vertrok zij, na een periode van een half jaar in India, naar Nederland waar zij zich in 1990 vestigde.
Ze bekwaamde zich onder meer in Chinese geneeskunde, Reiki en de Indische geneeswijze Ayurveda. Zij heeft naast haar medium-, auteur- en trainerschap een praktijk als holistisch geneeskundige waarin ze mensen vanuit de visie van ‘de Goddelijkheid van de mens’ met hun fysieke, energetische, emotionele, psychische en spirituele processen begeleidt.

Mr. Reint Gaastra (1956) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1997 is hij zelfstandig werkzaam als communicatietrainer en congresvoorzitter, maar vooral als journalist, columnist en parttime- en interim-hoofdredacteur van magazines. Reint is nu bovenal trainer, coach en auteur.

Gabriela en Reint hebben samen tien boeken geschreven rond het thema de Goddelijkheid van de mens op basis van doorgevingen van Maria Magdalena en Jezus. Onder meer de drie delen van De Maria Magdalena Code. Voor alle workshops, trainingen en buitenlandse reizen van de ‘Mary Magdalene and Jesus World School’ kijk op: followyourheart.nl


Deze lezing zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste: Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 23 januari 2016
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Lessen voor de Nieuwe Tijd”

AANMELDEN