transformatie nieuw leven

Spreker: Jaap Hiddinga

‘Het leven is een illusie’ is een uitspraak die vaak gebruikt wordt in spirituele en filosofische geschriften. Ieder weldenkend en welvoelend bewust mens erkent dat het leven vol illusies zit. Vervolgens probeert men zich vrij te maken en zoekt vrijheid van denken en beleven op het spirituele vlak, maar ook daar komt men al snel de illusies tegen. De mens zoekt maar blijft met die eeuwenoude vraag zitten: als het leven één grote illusie is, wat is dan de werkelijkheid? Tegelijkertijd is er aangegeven dat de aarde en de kosmos aan een transformatie onderhevig is die de mens naar een nieuwe manier van leven en een nieuwe wereld brengt.

Kunnen we werkelijk vrij worden van alle illusies die de wereld van het denken oproept? Kunnen we de transformatie in onszelf en op kosmisch niveau begrijpen en er mee omgaan?

Allerlei leringen zijn erop gericht om het leven in de bol van de illusie inhoud te geven en te suggereren dat we steeds hogerop komen in die bol. Maar het echte leven is heel eenvoudig, we hoeven alleen maar uit de bol te stappen. En dat is mogelijk als we een illusie kunnen herkennen en we open leren staan voor het onbekende. Dan krijgen we zicht op wat er werkelijk is en kunnen we voorbij de illusie op weg gaan naar ware vrijheid.

Het leren zien van de illusies van het leven kan soms moeilijk zijn. Echter, het leidt wel tot Volledige Vrijheid, waarbij je werkelijk in die Vrijheid en in die Goddelijke liefde verder kunt leven.

De stap om uit de illusie te gaan is betrekkelijk eenvoudig. Het vraagt slechts dat we eerlijk kijken naar 'wat is ' en naar wat we denken te zijn vanuit alle vooringenomen gedachten, religieuze en spirituele dogma’s en aardse wetten, regels en culturele patronen en alles wat de mens zelf in hoogmoed en ijdelheid bedenkt. In die stap realiseren we ons dat we volledig vrij kunnen zijn, ook in het leven op aarde. Als we vanuit die vrijheid het licht en de liefde kunnen laten stromen, zonder verwachtingen, vrij van ego, dan kan alles ten goede veranderen.

jaap hiddingaJaap Hiddinga studeerde kwantum natuurkunde en chemie. Hij kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij houdt zich bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten voor mensen met levensvragen. Hij is daarnaast bezig met het geven van adviezen in duurzame energiebronnen zoals wind en zon.

Hij schreef de volgende 13 boeken: Bronnen van inspiratie, De reis naar het licht, Goddelijk bewustzijn in de mens, Het leven, De verwarde mens, Visioenen en uittredingen, Engelen en visioenen, Man, vrouw en zielenbewustzijn, Eindtijd of overgang, Conceptie, geboorte en leven, Transformatie naar nieuw leven, Voorbij de illusie – de weg naar ware vrijheid, Visioene uit de bron.

In september wordt een nieuw boek van hem verwacht, boedha en de uil.


fraukjeDeze lezing zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste: Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 7 mei 2016
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Transformatie Naar Nieuw Leven”

AANMELDEN