tranen voorouders

De Tranen van Onze Voorouders

Pijnlijke en onafgeronde ervaringen

Met Maarten Oversier

Veel mensen zijn onbewust belast met de pijnlijke en onaf geronde ervaringen van hun (voor)ouders. Er wordt energetisch veel overgedragen van generatie op generatie! Met het fysiek sterven van onze (voor)ouders blijft de verbinding met hen nog van kracht. Veel van die gebeurtenissen werden weggezet onder ‘daar praten we niet over’.

De Tweede Wereldoorlog en de Katholieke kerk hebben daar een enorm omvangrijke rol in gespeeld. Wat onopgelost achterblijft zoekt naar nieuwe wegen om alsnog naar het daglicht te komen. Helaas zien we niet meer hoe die verbindingen tegenwoordig liggen. We brengen onze huidige problemen niet meer met oude gebeurtenissen in verband. Vandaar dat het van groot belang is je voorouders te kennen, vooral waar het soms pijnlijk was. Natuurvolken weten dit en kennen in hun tradities allerlei ceremonies en rituelen die ten aanzien van deze overdracht heling bewerkstelligen waar nodig. Deze heling zorgt ervoor dat de nazaten niet onnodig belast worden met oude energieën.

‘Unfinished business’

Maarten haalt in deze lezing diverse voorbeelden aan uit zijn praktijk. Hij legt uit hoe de ballast van degenen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, overgedragen wordt op de volgende generaties. Bovendien geeft Maarten handvatten hoe het nageslacht, wij dus, zelf aan de slag kan gaan om deze ‘unfinished business’ te transformeren en los te laten zodat de verstorende werking stopt. Deze lezing is in eerste instantie informatief bedoeld. Ervaring leert echter dat mensen er dikwijls door geraakt worden en met veel inzichten en innerlijke beweging naar huis toe gaan.

Maarten OversierMaarten is geboren in 1962 en sinds 1995 werkzaam als regressie- /reïncarnatietherapeut. Hij voelt veel verwantschap met het sjamanisme en is actief in uitwisselingsprogramma’s met de Irokezen, de Canadese ‘indianen’. Na een opleiding in regressie- en reïncarnatie therapie heeft Maarten nog diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten en medicijnmannen uit de Noord-Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij hebben hem het belang van het werken met de voorouders geleerd en van het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen. Neem alvast een kijkje op zijn website: www.maartenoversier.nl


fraukje Deze lezing zal op lichtzinnige wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12tekort.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 7 april 2018
Locatie: PCC school, Loudelsweg 14a te Bergen.
Eigen parkeerplekken voor de deur van deze locatie (schoolplein). En eigen parkeerplekken te bereiken via de Geestweg (ingang aan de zijkant van de school).
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.J. Borst, onder vermelding van: “Maarten Oversier”

AANMELDEN