Frans Langenkamp

De weg naar Geestelijke volwassenheid

Spreker: Drs. Frans Langenkamp

In deze interactieve presentatie laat drs. Frans Langenkamp zien 
dat wat men traditioneel “Verlichting” noemt, niets anders is als ware geestelijke volwassenheid.

Door een praktisch en adequaat inzicht te hebben in wat “Verlichting” precies is, worden de misverstanden, mystificaties en misbruiken die rond dit begrip in omloop zijn, eens en voor goed uit de wereld geholpen!
 
Tijdens deze namiddag geeft Frans ook praktische tips en strategieën aan, waarmee we onze groei naar geestelijke volwassenheid kunnen bevorderen.

In deze bijeenkomst gaan we verschillende aspecten van "Verlichting" diepgaand bespreken: 

Zelfbewustzijn, getuige bewustzijn, inzicht het ware Zelf, inzicht in de aard van het Ego, inzicht in de Ziel, inzicht in het Absolute niveau van het bestaan, inzicht in de gemeenschappelijke Essentie van alles en iedereen, ware levensvrijheid, innerlijke onthechtheid ...

"Deze en soortgelijke eigenschappen van "Verlichting", blijken stuk voor stuk aspecten te zijn van ware geestelijke volwassenheid."

Alleen al door deze Inzichten tot ons te nemen, worden we van veel misverstanden bevrijd.
Frans maakt bij voorbeeld duidelijk dat om "verlicht" te worden we niet ons ego hoeven op te geven.
Hij laat zien dat dit een van de meest schadelijke misverstanden is die veel zoekers misleid hebben.

Over de spreker: Frans Langenkamp

In zijn studie antropologie specialiseerde Frans zich in de gemeenschappelijke essentie van alle religies. Op zijn 21e jaar begon hij met Transcendente meditatie en de beoefening van Yoga. In 1979 werd hij door Maharishi Mahesh Yogi tot TM leraar opgeleid.
Van 1982 tot 1999 studeerde hij yoga, vedanta, vedische astrologie onder de directe supervisie van Maharishi, eerst in India en later in Nederland, toen Maharishi zich in Vlodrop (Limburg) vestigde. Over zijn jaren bij Maharishi zegt hij:
"In de lange gesprekken die ik met Maharishi mocht voeren heeft hij al mijn levensvragen op heldere en bevredigende wijze beantwoord. Dat was mijn grote geluk!".
In 1999 vond Frans dat hij genoeg ervaring en kennis had opgedaan over de essentie van het leven, en besloot hij zelfstandige leraar in universele wijsheid te worden.
Hij verliet de TM organisatie en richtte in 2001 in Lelystad zijn consultatie bureau op onder de naam: Universal Vision Consultancy. Met behulp van vedische astrologie begeleidt hij mensen door de uitdagingen die het leven aan hen stelt. Gewoonlijk geeft hij zijn consulten via Skype. Zijn specialisatie is het geven van "Levensplan duidingen", waarin hij het "plan van de ziel" aan zijn cliënten verduidelijkt. Hij is de auteur van drie boeken: Geluk is wat je Bent; Vrije Wil en Voorbestemming; en Inzicht is Alles – een nieuwe vertaling met commentaar op de Yoga Soetra van Patanjali. Ook maakte hij een audio cursus met de naam "Het ABC van het Leven". Naar zijn zeggen bevat deze luistercursus alle inzichten die een mens nodig heeft om geestelijk gezond en ook geestelijk volwassen te worden.


fraukjeDeze lezing zal op humoristische wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12tekort.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 30 september 2017
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Geestelijke volwassenheid”

AANMELDEN