PTSS
vanuit de Lichaamsgerichte Traumabenadering

Spreker: Lucas van Gool


Tijdens deze boeiende bijeenkomst krijg je Praktische Tips aangereikt om trauma te kunnen helen. Ook zullen er diverse trauma-experts rondlopen om jouw vragen te beantwoorden. Wees welkom!

Wat is PTSS?

De afkorting staat voor: Post Traumatische Stress Stoornis. De aandoening ontstaat als het gevolg van ernstige stresserende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel, of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.

Voorbeelden van ernstige stresserende situaties zijn:

PTSSOorlog en andere gewapende conflicten
Gewelddadige aanvallen, agressie of bedreiging
Getuige zijn van extreem geweld
Verkrachting, seksueel misbruik of incest
Kindermishandeling
Zware verwondingen
Een traumatische bevalling

Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. De klachten en symptomen bestaan jarenlang en verstoren het dagelijkse leven.

De aanpak van PTSS

In deze lezing bekijken we complexe PTSS vanuit de theorie en gereedschappen van de lichaamsgerichte trauma benadering. Hierbij zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

Wat is trauma en wat is (complexe) PTSS? Wat gebeurt er in het lichaam, met onze hersenen en in het zenuwstelsel met extreme stress. En, hoe ontstaat trauma nu eigenlijk?

Ook komt het model van de driedelige hersenen aan bod. Dat gaat onder meer over wat het effect van extreme, voortdurende stress in de kindertijd op de diverse hersendelen is, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Verder zal het belang van zelfregulatie van de behandelaar, het werken via het lichaam en het ontwikkelen van de relatie tussen cliënt en behandelaar en afstemming in deze relatie aanbod komen. Ook zullen er tijdens de lezing diverse vormen van (zelf)regulatie de revue passeren en ervaren kunnen worden. We gaan dus lekker praktisch aan de slag en met concrete handvatten naar huis. Natuurlijk is er de gelegenheid tot het stellen van vragen én discussie!


Noot organisator:
Ilona
“Omdat er veel misverstanden bestaan over getraumatiseerde mensen te weten: ‘ze stellen zich aan’, ‘ze zouden gewoon positief moeten denken’, ‘ze overdrijven en willen gewoon aandacht’ – behoeft dit onderwerp wat meer verduidelijking in mijn optiek.

Deze bijeenkomst is niet alleen interessant voor degene die Zelf te maken hebben (gehad) met trauma. Ook voor hulpverleners die met getraumatiseerde mensen werken zal deze middag zeer de moeite waard zijn.”


Achtergrond spreker:
Lucas van Gool traumatherapeut 300x266
Lucas van Gool weet vanuit eigen ervaring wat trauma is en wat het met je doet. Als beroepsofficier bij de landmacht heeft hij twee missies in Bosnië meegemaakt die veel sporen nalieten en ervoor zorgden dat hij erg ontregeld raakte. De lichaamsgerichte traumabenadering heeft hem enorm geholpen bij het verwerken van zijn trauma's. Vanuit eigen ervaring weet hij dat er een weg uit trauma is!

Lucas over zijn werk: “Ik ben ervan overtuigd dat er weer een leven mogelijk is na ieder trauma. Ik wil mensen graag helpen weer hun eigen kracht te (her)ontdekken en te herstellen.”

Lucas schoolde zich na zijn tijd als beroepsmilitair als lichaamsgericht psychotherapeut in onder meer Reichiaans ademwerk, en innerlijk kind werk. De laatste jaren ligt de nadruk op traumaverwerking. Hij volgde opleidingen in Somatic Experiencing, Integral Somatic PSychotherapy en Neuro affective Psychotherapy. Hij zet zijn kennis en vaardigheden in bij individuele sessies, en groepen op het gebied van relatie dynamiek en het innerlijk kind, en persoonlijk transformatie. Hij is verder als docent aangesloten bij het ATMA instituut.

Meer informatie over Lucas » lifeforcefitness.nl


fraukjeDeze lezing zal op humoristische wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12nu.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 25 februari 2017
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “PTSS”

AANMELDEN