van ego naar HART

Van Ego naar HART

Met Pamela Kribbe

Gezien de vele enthousiaste reacties op de lezing van Pamela Kribbe zullen we ALLEEN voor de zaterdagmiddag lezing op 24 maart uitwijken naar de prachtige Ruïnekerk in Bergen. De vrijdagavond lezing op 23 maart vindt plaats in de Nieuwe Beuk.
Voor beide lezingen hebben we nog wat plekjes vrij!

In deze tijd vindt er zowel individueel als mondiaal een transformatie plaats van ego naar hart, van een bewustzijn gebaseerd op angst en strijd naar een bewustzijn gebaseerd op liefde en verbinding. Deze transformatie is ingrijpend op alle niveaus van ons leven, en heeft gevolgen voor ons werk, onze relaties en de manier waarop we met onszelf omgaan. In deze gechannelde lezing geeft Pamela een boodschap van Jeshua, waarin hij spreekt over deze overgangsfase en wat die betekent voor ons persoonlijk leven.

In Pamela’s eerste boek “Gesprekken met Jeshua” onderscheidt Jeshua vier fasen in de transformatie van ego naar hart en zegt hij dat er een groep van pioniers is (lichtwerkers) die momenteel de laatste fasen doorloopt. Dat brengt hen vreugde en groei maar gaat ook gepaard met specifieke problemen, zoals een grote gevoeligheid, je niet thuis voelen in de maatschappelijke werkelijkheid en het integreren van tamelijk zware vorige levensenergieën die in dit leven opgehelderd willen worden. In de lezing wordt speciaal aandacht besteed aan deze thema’s.

Na de pauze is er ruim gelegenheid voor vragen en (gechannelde) antwoorden.

pamela kribbePamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en schrijfster van o.a. Gesprekken met Jeshua. Ze heeft sinds 2002 een zelfstandige praktijk en geeft workshops en lezingen op het gebied van spiritualiteit en innerlijke groei. Meer informatie over deze spreekster: www.pamela-kribbe.nl


fraukje Deze lezing zal op lichtzinnige wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12tekort.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 24 maart 2018
Locatie: Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, 1861 LK Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.15 uur)


Op vrijdagavond 23 maart 2018
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 19 uur tot 22 uur (zaal open om 18.15 uur)


Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Pamela Kribbe”

AANMELDEN