Als jij jezelf zou zien zoals ik mij zie…
Jan Kieft

Spreker: Jan Kieft

In mijn droom sta ik op een plek met weinig begroeiing. Naar links wijzend roep ik “vijg” en direct verschijnt een vijgenboom uit het niets. Ik wijs naar rechts, roep “vijg” en opnieuw verschijnt direct een vijgenboom. Ik creëer met het woord en op commando. Maar dan begint een vrouw te huilen, want “mensen maken altijd alles kapot”.

We beschikken in onszelf over het gereedschap om een Zinvol leven te scheppen, een Crisisbestendig bedrijf, een Nieuwe economie en een wereld voorbij armoede, politiek en oorlog. Niemand heeft ons daar ooit op gewezen, onze ouders niet, op school hebben we het evenmin geleerd. Bovendien houdt ons eigen bewustzijn het voor ons verborgen. En wat we niet kunnen zien kunnen we niet creëren.

Dit gereedschap bestaat uit Spelregels die bedoeld zijn om ons het roer in het leven in handen te geven. Ze hebben de potentie jouw leven volledig op zijn kop te zetten.

Dat gaan we tijdens deze boeiende middag doen. We maken de balans op van ons leven en gaan een begin maken met het herscheppen van aspecten waar we minder tevreden over zijn. Tegelijkertijd ontdekken we hoe we die Spelregels in ons voordeel kunnen gebruiken.

Daarvoor moet je eerst naar de wortel van de problematiek. Dat is: de manier waarop jij omgaat met je eigen Geest. Een simpele shift in bewustzijn is voldoende. Je gaat mogelijkheden zien waarvan je voor die tijd niet eens durfde dromen. Steeds meer volg je je eigen leidraad. Het enige dat nodig is, is een strikte toepassing van deze wetten. En goed luisteren naar jezelf. Dan ontdek je tot je verbazing dat je een religieus leven leidt, dat is: van binnenuit. Zo word je Zelf-standig en ontwikkel je Zelf-vertrouwen.

Spelenderwijs kom je er achter dat je een Zelfscheppend, Zelfsturend en Zelfreinigend systeem bent met een absolute Succesgarantie. We ontdekken twee wegen in het leven en vijf niveaus en manieren van Zijn. Zo herken je waar je zelf staat en waar je naartoe kunt groeien. In iedere fase neem je de Realiteit anders waar en is er een andere Creatie Code. Met één van die codes gaan we onze realiteit herscheppen. Het leven wordt zo een heel leuk spel. Dat spel kent natuurlijk wel de nodige uitdagingen.

Achtergrond spreker:

Jan Kieft
is oprichter van LEADERS FROM WITHIN een coaching- en training organisatie die mensen leert bewust van binnenuit te leven in plaats van zich aan te passen aan maatschappelijke structuren.

Transformatie en bewustzijnsverruiming lopen als een rode draad door zijn leven. Jan heeft een lange carrière doorgemaakt in business development en reclame. Toen hij onverwachts in een droom werd toegezongen dor Ackda en de Munnik “je bent jezelf niet of al die jaren nooit geweest, je bent de gangmaker op het verkeerde feest”, werd hem duidelijk dat een andere rol van hem werd gevraagd.
Regeer je eigen Leven
In de periode die volgde werd alles wat voor die rol nodig is in dromen, meditaties en openbaringen aangereikt. Zo werd hij gewezen op wetten die het hele bestaan regeren en waarmee ieder zijn of haar leven kan besturen. Ook werd hem langs deze weg de inhoud van een boek aangereikt: “Regeer je eigen leven, de 7 wetten van Zelfbeschikking”. Zes keer stelde hij de vraag wat hij hiermee in zijn leven moest. Zes keer kreeg hij dezelfde droom, waarin hij zich zag als spreker, auteur en begeleider van mensen en organisaties. Ook LEADERS FROM WITHIN is met naam en toenaam op deze wijze ontstaan. Zo werd Jan gangmaker op zijn eigen feest.
Meer informatie: » www.leadersfromwithin.com


fraukjeDeze lezing zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste: Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 22 oktober 2016
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Jan Kieft”

AANMELDEN