Spreker: Ton van der Kroon

De Profetie van de Witte Leeuw

Na intens healing werk in de Gazastrook afgelopen september, wat leidde tot traumahulpverlening voor 120.000 kinderen na de bombardementen van afgelopen zomer, bereidt Ton zich voor op een nieuw project in Afrika.

Samen met o.a. Stiaan van der Merwe uit zuid Afrika en Judith Moore, een medium uit Amerika, zullen ze eind maart energetisch werk doen in dit grote continent, de bakermat van de mensheid. Om deze reis te kunnen bekostigen zullen we iets meer entree vragen dan gebruikelijk is.

Inhoud van de lezing:
Vanuit een ver verleden komt een boodschap die ons vertelt over de terugkeer van spirituele wijsheid, die ons in staat stelt om de grote veranderingen in deze tijd het hoofd te bieden.

De crux is dat we ons weer gaan herinneren wie we zijn, en wat we te doen hebben op deze planeet. Ieder van ons wordt uitgedaagd om zijn plek in te nemen en zijn oude rollen en identiteit achter zich te laten.

Dat is soms een pijnlijk proces van initiatie waarbij we oude relaties, vormen en houvasten los moeten laten om werkelijk in ons licht te gaan staan. Niet vanuit strijd of rancune, maar vanuit overgave en bezieling.

Deze kunst van overgave leidt uiteindelijk ertoe dat we instrument worden van een grotere, goddelijke kracht die in ons verborgen zit en die zich wil uiten in ons aardse doen en laten. Ben je bereid die stap te maken? Je bent van harte welkom op deze middag van stilte, meditatie, inzicht en channeling.

lion-heart“Als de witte leeuw verschijnt wordt de poort van Afrika geopend. De plek waar de mensheid ooit begonnen is – geïncarneerd in het fysieke – is de plek waar de uiteindelijke heling plaatsvind. Waar de mens zijn volledige menszijn gaat opnemen.
Jullie zitten nog steeds in een incarnatieproces, een proces van vervolmaking om volledig mens te worden. Je zou kunnen zeggen dat het kompas in dat proces het hart is.
Het hart wijst de weg en geeft je de informatie voor de volgende stap in je eigen ontwikkeling, maar ook voor de collectieve ontwikkeling. Al deze harten zijn verbonden, menselijke harten, het hart van Afrika, het hart van de aarde en het spirituele hart van de kosmos. Zodra je hart wordt afgestemd op dat hart van de kosmos, wordt je als het ware een, wordt je deel van het grotere organisme, deel van het grotere plan.
Dit is de profetie van de witte leeuw: dat alle harten gaan resoneren in een collectief veld van liefde en compassie.”

Achtergrond spreker:
Ton van de KroonTon van der Kroon reist sinds 25 jaar de hele wereld over, op zoek naar krachtplekken, mystieke tradities en spirituele kennis. In Afrika kwam hij in contact met de oude wijsheid van de koningin van Sheba en de Grootmoeders, en onlangs werd hij ingewijd in de kennis van de witte leeuw. De afgelopen tien jaar gaf hij traumahulpverlening aan jonge mensen in de Gazastrook en organiseert hij jaarlijks een Healing conferentie in Jericho. Ton schreef een zevental boeken, o.a. De Terugkeer van de Koning, het boek voor mannen, Het boek der Liefde, over het verborgen evangelie van Maria Magdalena én een trilogie over reizen naar krachtplekken. Meer informatie over reizen, boeken en workshops: www.tonvanderkroon.nl

Het wordt een bijzondere middag van meditatie, channeling, initiatie en inzicht.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 21 februari 2015
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 20 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Lees s.v.p. de SPELREGELS op onze website!

Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Lezing Ton van der Kroon”