bedrog RomeDe Rooms Katholieke Kerk: een uitgedacht instituut gebaseerd op leugens, intriges en malversaties.

Spreker: Maurits Prins

Maurits Prins is er in geslaagd een onthullend boek te schrijven over de onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de Christelijke religie op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.

Hij ontdekte dat de geschriften van het Nieuwe Testament slechts een kleine selectie zijn uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn vervalst en zitten vol hiaten. Daardoor ontstond er een nieuw soort theologisch christendom, waarbij ze het oorspronkelijke gnosticisme de nek om wilden draaien. Als hoog sensitief kind wist Maurits al dat er zaken niet klopten, omdat die niet in overeenstemming waren met wat er verkondigd werd en dat maakte hem nieuwsgierig. Met dit boek wil hij bereiken dat de spiraal van bedwelming en verlamming doorbroken wordt, zodat ieder mens vanuit zijn innerlijk mag Ontwaken.
Het Bedrog van Rome cover
Zijn boek is een historisch-wetenschappelijk en filosofisch onderzoeksrapport over de onverwachte oorsprong van het Katholicisme en het Christendom.

‘Alle wegen leiden naar Rome’, zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook gaat of staat en in welk onderzoek dan ook, altijd weer word je de geestelijke en wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd. Deze stad fungeert al eeuwen lang als een ‘mannenclub van macht’, roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat!

We leven in een tijd waarin volop getornd word aan oude waarheden en waarin de meest gerespecteerde instituten veel geld en moeite kwijt zijn aan futiele pogingen om de steeds duidelijker zichtbare scheuren in hun blazoen op te lappen. De Kerk van Rome ontsnapt niet aan de seizoenen van de wereld; ze lijkt duidelijk te zijn aangeland in haar herfst en kampt met immer groeiende aantallen ‘afvalligen’.

Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schetst de auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme, dat zo lang zijn eigen leven heeft gevormd en… vervormd.

Tijdens deze lezing zal Maurits niet alleen de ‘heilige huisjes omver halen’, maar ook wijst hij op de vele goede en mooie dingen die tot stand zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende Christenen met het hart op de juiste plaats.

Maurits PrinsOver deze spreker

Maurits Prins
is psycholoog (Jungiaans) en filosoof en heeft als zodanig 45 jaar lang een praktijk gevoerd. Hij is een idealist in de meest zuivere betekenis van het woord die ging voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Van kindsbeen af beschikte hij over uitzonderlijke talenten zoals, dat hij alles doorzag, dat hij dingen van te voren wist en zag aankomen, wat we ook wel helderziendheid noemen. Na zijn studies wist hij zijn opgedane kennis op de universiteit en zijn talenten uitstekend te combineren onder één pet wat hem tot een uitzonderlijk psycholoog maakte. Zijn speerpunten zijn nog steeds: mensen universeel te laten ontwaken en het beste uit iemand naar boven te halen.


Deze lezing zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste: Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 20 februari 2016
Locatie: blooming hotel, Duinweg 5, 1861 GL Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Het bedrog van Rome”

AANMELDEN