Spreker: Hans Reijnen, natuurgeneeskundig arts

Hans ReijnenVitamine B12 tekort: de vergeten ziekte

De epidemie van misdiagnosen, de ziekte van Addison-Biermer (vitamine B12 tekort), woedt nog steeds voort. De aantallen mensen die ermee te maken hebben lijkt nog steeds te groeien. Gelukkig begint het B12 verhaal meer en meer rond te zingen. Je hoort steeds vaker dat ‘de ziekte’ nu wel wordt opgespoord ook al is het voor de meeste patiënten helaas nog steeds moeilijk om een behandeling te krijgen die tot veel diepere genezingen leidt. In feite mag iedereen met chronische klachten zichzelf verdenken van de ziekte. En, is het van belang dat de ziekte wordt aangetoond of uitgesloten volgens de nieuwe daarvoor geldende criteria die zich ondertussen in ruime mate bewezen hebben.

Behandeling kan veel beter

Het is helaas nog steeds zo dat het Grote Nieuws aangaande de diagnostiek, de symptomatologie en de behandeling van deze ziekte geen eenvoudig verhaal is om over te dragen. En de vaak Spectaculaire behandelresultaten, volgens Hans Reijnen zijn nieuwe behandelprotocol, zijn voor veel behandelaars kennelijk te mooi om waar te zijn. Hij geeft de twee enige effectieve vormen van B12 (Methylcobalamine en Adenosylcobalamine) in combinatie met Foliumzuur (B11) in veel hogere doseringen (megadosering) dan normaal is. Ook al is er geen dubbelblind wetenschappelijk bewijs, de klinkende verhalen van genezen patiënten spreken boekdelen en zijn volgens hem voldoende levend bewijs.

Nieuwe homeopathische ster aan het firmament: vitamine D3

Begin 2015 las Hans een boekje: Vitamine D3 Miracle van Jeff T. Bowles, waarin hij verslag doet van een groot pioniers ‘experiment’. Hij weet namelijk Wonderbaarlijke genezingen te bereiken met behulp van het geven van megadoseringen van vitamine D3. Die boodschap kwam juist bij Hans Reijnen natuurlijk heel hard binnen. “Hij slaagt erin om mensen op die manier hun leven terug te geven zoals dat lukt met vitamine B12. Het werd voor mij onvermijdelijk om deze boodschap meteen te gaan onderzoeken en beproeven in mijn eigen praktijk. Ik vroeg mij meteen af wat de psycho-energetische thema’s en de essentie van gepotentieerde Cholecalciferol (homeopathisch geneesmiddel gemaakt van vit.D3) zouden zijn. En, de volgende vraag die zich meteen opdrong, hoe verhoudt vitamine D3 zich ten opzichte van vitamine B12, zowel in de medische als in de mentaal-emotionele en spirituele aspecten.”

D3 Thema: Ontkenning/Onderdrukking van het Spirituele Zelf

Na uitgebreid nieuw onderzoek is Hans onder de indruk van de prachtige complementariteit die het vitamine D3 verhaal inneemt ten opzichte van het vitamine B12 verhaal. Waar het grote thema bij B12 ‘Bestaansrecht’ en ‘Bedreigd Voortbestaan’ is van het fysieke lichaam daar blijkt het bij D3 om het ‘Bestaansrecht’ en het ‘Durven leven van je Spirit, je Ziel’ te gaan. Bij vitamine B12 gaat het om herstel van geschonden Vrouwelijke Integriteit (thema van de Vrouw, thema van de moeder), bij vitamine D3 gaat het om herstel van geschonden Mannelijke Integriteit (het thema van de Man, het thema van de Vader).

Beter Incarneren en doorgroeien tot Androgyn wezen

De nieuwe inzichten inzake vitamine D3 kwamen voor Hans Reijnen als geroepen want hij bleef met veel B12 patiënten in hun ‘Post B12 homeopathie-proces’ toch nog vaak stoeien met hun incarnatieprobleem. Het lukt hen vaak wel om volledig te incarneren maar het lukt hen vaak niet om ‘beneden’ te blijven. En dat gaat bij veel patiënten nu al een heel stuk beter. Tegelijk bieden de nieuwe inzichten een sterk verhoogde kans om patiënten te ondersteunen in hun evolutieproces naar een androgyne status. Een volledige behandeling van het B12 tekort leidt in de regel niet alleen tot het doen verdwijnen van alle B12 gebreksymptomen maar ook tot het versterken van Vrouwelijke Goddelijkheid. Bij de behandeling van D3 tekort gebeurt hetzelfde maar vindt er een grote sprong plaats in herstel van Mannelijke Goddelijkheid. Aangezien elke vrouw volgens Jung ook een Animus heeft, een mannelijk element, en elke man ook een Anima, een vrouwelijke element, leidt de combinatie van inzichten van de B12 psychologie met de D3 psychologie tot een krachtige integratie van de linker en de rechter hersenhelft. De integratie van het vrouwelijke en het mannelijke in elke patiënt!

Sprookjeshuwelijk tussen B12 en D3

Hans heeft lang gedacht dat vitamine B12 de koning was van alle vitamines en nu dwingt het voortschrijdende inzicht hem tot het bijstellen van zijn inschatting: D3 eist nu ook zijn Koningspositie op. Hans citeert: “Ik noem vitamine B12 nu dan ook de Maankoningin en vitamine D3 de Zonnekoning. En die twee willen samen gaan trouwen, om in sprookjestermen te spreken. We kennen in de westerse wereld al vijftig jaar een sterke feministische beweging terwijl het misschien teveel mannen nog ontgaat dat er voor hen ook genoeg werk aan de winkel is. Eerstens moeten feministische vrouwen niet de ‘fout’ maken dat zij zichzelf moeten gaan gedragen als zoveel nog niet geheelde mannen. Ten tweede missen in onze cultuur het gros van de mannen een belangrijke initiatie in hun 12e of 13e levensjaar. Onze (groot)vaders zijn zo druk met hun werk bezig dat ze geen tijd hebben om met hun (klein)zonen het bos in te gaan.”

Transitie: overgang naar de Nieuwe Tijd

Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond (of steeds meer op de voorgrond!?) van de grote Shift waar de Aarde en de hele mensheid zich in bevindt. Sinds 2012, het einde van de Mayakalender, zijn gelukkig steeds meer mensen aan het Ontwaken. Oude systemen en structuren voldoen niet meer, het is de hoogste tijd voor een ommekeer. Waar gaat het nu echt om in het leven: om Macht en Geld of om… de Liefde. Studenten in Amsterdam kwamen in actie tegen het eindeloze rendementsdenken van het universiteitsbestuur. Gelukkig beginnen er nu zelfs stemmen op te gaan in de politiek. Hans Reijnen is persoonlijk heel gelukkig met het aankomend talent Jesse Klaver van Groen Links. Hij maakt zich sterk voor: einde aan het economisme. B-twaalvers zijn bijna altijd Hoog Sensitief en veel verder in hun bewustzijnsontwikkeling. Juist daarom is het voor hen als Lichtwerkers vaak ontzettend moeilijk om hun draai te vinden in de moderne verzakelijkte en duistere wereld.


Tijdens deze Lezing wil Hans in de eerste helft het B12 verhaal vertellen in zijn algemeen medische, mentaal-emotionele en spirituele aspecten en in de tweede helft het D3 verhaal. Ook al heeft Hans een omvangrijke boodschap, hij hoopt van harte dat er ook gelegenheid zal zijn voor interactie met de aanwezigen. U bent allen van harte welkom!

Hans Reijnen (zie ook zijn website: www.menssana.nu) behoort tot de meeste Vernieuwende Natuurgeneeskundige Artsen van Nederland. Hij leidt ook andere artsen en therapeuten op in de ‘progressieve geneeskunde’. Hij verwierf landelijke bekendheid door de publicatie van zijn boek: “Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten” (Uitgeverij Ankh Hermes). Hans Reijnen is een boeiende en gedreven ‘pionier’-spreker, met tal van ervaringsverhalen uit zijn drukke praktij.

Deze lezing zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste: Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 17 oktober 2015
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Lees s.v.p. de SPELREGELS op onze website!

Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Hans Reijnen”