Thuiskomen

Spreekster: Léonne Meiresonne

In 2012 hebben wij op aarde definitief de overgang gemaakt van de 3e naar de 4e dimensie… in deze eenvoudige zin ligt een hele wereld besloten. Dat er iets gaande is merken we allemaal, zowel op wereldschaal als in ons persoonlijke leven. Al was het maar dat alles ‘zo snel’ gaat.

We zijn in een nieuw trillingsveld gekomen waarvan we de wetmatigheden nog niet kennen. Alsof je een bekend bordspel gaat spelen en ineens zijn de spelregels veranderd. Dat mérk je – want oude gewoontes, tactieken en vormen werken niet meer – maar je weet niet wat de nieuwe regels dan wel zijn. Zelfs het doel van het spel lijkt veranderd alleen heeft niemand er een papiertje bijgedaan met de spel-uitleg.

In deze lezing schetst Léonne Meiresonne een beeld van deze veranderingen gezien vanuit de geestelijke wereld, zodat de gebeurtenissen die nu op aarde plaatsvinden begrepen kunnen worden vanuit het perspectief van de aarde- en mensheids-ontwikkeling. En als je begrijpt wat er gaande is, wordt ook duidelijk op welke manier je je in dit nieuwe speelveld kunt bewegen.

Wat Léonne precies gaat vertellen weet ze nooit van te voren. Ze stemt zich af op de aanwezigen en op de geestelijke wereld waardoor ze een kanaal wordt waar doorheen de geestelijke wereld kan spreken. Zo ontstaat een optimale samenwerking tussen hemel en aarde: tussen de geestelijke wereld en haar aardse vehikel, dat specifieke kennis, vaardigheden en ervaring heeft opgedaan.

Dat is direct een mooi voorbeeld van hoe het werkt in de Nieuwe Tijd: van te voren bedenken wat je gaat doen en dat verhaaltje of kunstje vervolgens overal afdraaien werkt niet meer. In de 4e dimensie is alles vloeibaar als water en elke situatie vraagt om een unieke benadering. Vastgezette vormen worden niet meer ondersteund. Met deze boeiende lezing sluit de Hartcirkel het jaar 2016 af. Je bent meer dan welkom!

Achtergrond spreker:

Leonne MeiresonneHet centrale thema in haar leven is het bij elkaar brengen van de aardse en de geestelijke werkelijkheid. Beide hebben evenveel invloed op ons, alleen ‘zien’ we de laatste niet zo makkelijk. Léonne is geboren met de gave om achter de fysieke werkelijkheid te schouwen. Nadat zij ervaring heeft opgedaan in verschillende segmenten van de maatschappij (gezondheidszorg, bedrijfsleven, ideële organisaties en als moeder) is zij in 2002 begonnen met de Praktijk voor Gidswerk.

Sinds 2008 is ze ook verbonden aan een huisartsenpraktijk, waar zij met een multi-disciplinair team streven naar de integratie van de reguliere, natuurlijke en spirituele geneeswijzen. In haar werk is de realiteit van het hier- en-nu altijd het uitgangspunt: “Op die manier kun je de geestelijke werkelijkheid verankeren en vorm geven in de aardse realiteit. Anders wordt het zweverig en heb je er niet zo veel aan. ‘Spiritueel zijn’ is geen doel op zich en al helemaal niet iets bijzonders. Tenslotte hebben we allemaal een lichaam en een geest (spirit), dus spiritueel zijn we allemaal.”


fraukjeDeze lezing zal op humoristische wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12nu.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 17 december 2016
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Thuiskomen in de Nieuwe Wereld”

AANMELDEN