Human Design:
inzicht in je ware bestemming

Spreekster: Sarah Leers

human designDenk jij dat het leven maakbaar is? Dat je alles kan, als je er maar hard genoeg voor werkt? Human Design beweert het tegendeel. Dit revolutionaire systeem gaat ervan uit dat je mogelijkheden en beperkingen al vastliggen op het moment dat je geboren wordt. Aan de hand van je geboortedatum en -tijd geeft het Human Designsysteem een handleiding voor je dagelijkse leven. En die staat soms haaks op de heersende opvattingen in de maatschappij.

Human Design is een relatief jong systeem dat eind jaren tachtig ontstond uit een combinatie van verschillende esoterische en reguliere wetenschappen: de astrologie, de Chinese I Tjing, de Joodse Kabbala en de Vedische chakraleer, maar ook de Astronomie, de Kwantummechanica, de Biochemie en de Genetica.

Het Human Designsysteem laat zien dat wij haast allemaal het leven van een ander leiden en vraagt ons om verantwoordelijkheid te nemen voor onze ware natuur. Het opent de deur naar een waarachtig leven, maar daagt je uit om zelf over de drempel te stappen.

In deze lezing komen de basisprincipes van het Human Designsysteem aan de orde. Ook staan we uitgebreid stil bij de vier menstypen die het Human Designsysteem onderscheidt en hun bijbehorende strategie om waarachtige keuzes te maken.

Sarah Leers
Over de spreker:

Sarah Leers (1981) is historica en schrijfster met een bijzondere interesse in zingevingsvraagstukken.
boek human design
Zo schreef ze een essay over de kracht van eenzaamheid en verdiept ze zich in spirituele filosofie. Samen met Guido Wernink schreef zij het Nederlandstalige handboek over het fascinerende Human Designsysteem.

Tip!
Deelnemers kunnen gratis hun persoonlijke design opzoeken door hun geboortedata in te vullen via humandesign.nl.
Onthoud tot welke van de vier typen jij behoort, dit komt in de lezing aan de orde.


fraukjeDeze lezing zal op humoristische wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12nu.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.

Wanneer?
Op zaterdagmiddag 11 maart 2017
Locatie: ‘De Nieuwe Beuk’ (achter de Petrus Paulus Kerk), Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen N.H.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.M. Borst onder vermelding van: “Human Design”

AANMELDEN